תחומי פעילות

 

ניקוי וחיטוי (לטופס 4) 

בבניינים רבים, בעיקר רבי קומות או בבניינים הנמצאים באזורים גבוהים, קיימים מאגרי מים שמטרתם לספק מי שתייה לכל הדירות בבניין. הדבר נדרש מכיוון שהרשות המקומית האחראית על אספקת המים לתושבים, בדרך כלל לא מסוגלת לבצע העברת מים בלחץ גבוה אל הקומות הגבוהות בבניין, ולכן דואגת להצבת מכלי מים מפלסטיק, מאסבסט או מבטון על גגות המבנים ומהם זורמים המים אל הדירות והיא גם אינה מספקת שירותי ניקוי וחיטוי של מאגרי מים.

 

מהו ניקוי וחיטוי?

ניקוי וחיטוי המאגרים הינו תנאי הכרחי שיש לבצע מכיוון שמאגרים אלה חשופים לחדירתם של מזהמים שונים היכולים לפגוע באיכות המים ולסכן את בריאותם של הדיירים. ועד הבית הוא זה שצריך לדאוג לכך שהעבודה תתבצע על ידי חברה פרטית המתמחה בתחום, על מנת להבטיח שהמים אכן יהיו ראויים לשימוש.  

הניקוי יתבצע אחת לשנה – ע"פ הנחיות משרד הבריאות ותקנות בריאות העם, על מנת למנוע זיהום של מי השתייה, שעלול לגרום למחלות חמורות. מכיוון שמדובר בהליך בעל חשיבות גבוהה במיוחד הנוגעת לבריאות האדם, יש להקפיד על כך שהחברה שתבצע את פעולת הניקוי והחיטוי של מאגרי המים תהיה אך ורק חברה הפועלת ברישיון משרד הבריאות ותפעל על פי הנחיותיו.

 

על מנת למנוע את חדירה של המזיקים והחיידקים שהוזכרו לעיל אל מאגרי השתייה המוצבים על גגות הבניינים בהם אנחנו גרים, חשוב מאוד לבצע ניקוי וחיטוי מאגרי מים אחת לשנה.

 

לאחר סיום תהליכי ניקוי וחיטוי ניתן יהיה לבצע דיגום המים.

 

מהו טופס 4?

נקרא גם טופס איכלוס, טופס זה הינו אישור חשוב ביותר בתהליך הבנייה. כלומר, ניתן להיכנס למבנה חדש רק לאחר שמקבלים את כל האישורים מכל הרשויות הרלוונטיות. האחריות על קבלת טופס 4 מוטלת על האדריכל ועל הקבלנים שביצעו בפועל את כל תהליך התכנון והבנייה, אולם חשוב מאוד לבדוק שכל הדברים מתבצעים כראוי ושאין במקום ליקויי בנייה, שכן אלה עלולים לעכב את מתן קבלתו ואת כניסתכם למבנה עצמו.

 

  כ

 

דיגום מי שתייה

דיגום מי שתייה ואישור המאגר לצריכה – הדיגום ייערך ע"י דוגם מי שתייה מוסמך משרד הבריאות וייבדקו רמת הכלור במים ועכירות המים. בנוסף, דוגם המים יעביר דגימת מים למעבדה מוסמכת לצורך בדיקת איכות מיקרוביאלית לנוכחות חיידקי קוליפורם – בדיקה אינדיקאטורית המעידה על נוכחות פתוגנים  (הדיגום ייערך בסיום עבודת החיטוי ולא יאוחר מ- 24 שעות שלאחריה).  

המים הנבדקים צריכים לעמוד באיכות הנדרשת ע"פ תקנות בריאות העם (איכותם הבריאותית של מי שתייה.

 

בדיקת מז"חים

מהו מז"ח (מניעת זרימת מים חוזרת)

חדירת מים מזוהמים למערכת מי השתייה עלולה לגרום לפגיעה בבני אדם ובבע"ח.

זרימת מים חוזרת זה זרימת מים מזוהמים לתוך מערכת מי השתייה בכיוון הפוך לכיוון הזרימה המתוכנן.

הפתרונות הקיימים למניעת זיהומים הם מרווח אוויר או מז"ח במקומות בהם הפרדה של מרווח אוויר אינה אפשרית יש לבצע הפרדה באמצעות אביזר למניעה זרימה חוזרת (מז"ח).

 

התקנת אביזרי המז"ח ובדיקתם באופן תקופתי תיעשה ע"י מתקין שהוסמך לכך ע"י משרד הבריאות.

 

אלרן חיטוי מערכות מים מבצעת בדיקות מז"חים ו/או התקנת מז"חים ומנפיקה אישור תקינות המז"ח.

אלרן - חיטוי מאגרי מים

באישור משרד הבריאות